Kontakt

UKŻ
Adres
Adres do korespondencji:
ul. Poranna 13
64-930 Dobrzyca

e-mail: ukzwodniak@gmail.com

Krzysztof Starostka (prezes) : 603 424 470
Bartosz Kula (wiceprezes): 576 081 413

Wspierają nas